Reklamační řád

Právo na odstoupení od smlouvy / vrácení zboží

Společnost Bossini poskytuje svým zákazníkům  30 ti denní lhůtu na odstoupení od kupní smlouvy v případě zakoupení zboží za standardní ceny, pro zlevněný sortiment se tato lhůta zkracuje na 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi.

Zákazník je povinen zajistit vrácení zboží a uhradit související náklady. Zboží může být vráceno buď přímo na prodejně, nebo poštou.

 

Vrácení zboží na prodejně

Nejsnadnějším a nejméně nákladným způsobem vrácení zboží je jeho osobní předání v některé z  prodejen Bossini ("vrácení zboží na prodejně"). Tento způsob vrácení zboží je pro zákazníka bezplatný, avšak je možný pouze v případě, že dodací adresa uvedená v původní objednávce se nachází ve stejné zemi jako příslušná  prodejna Bossini, do níž je zboží vraceno.

Při vrácení zboží do  prodejny Bossini by s sebou měl zákazník přinést původní dodací list, který byl součástí zásilky a fakturu. Pouze na základě těchto dokladů je možné zákazníkovi vrátit kupní cenu, kromě manipulačních poplatků a poštovného.

 

Vrácení zboží poštou

Zákazník může rovněž vrátit zboží prostřednictvím poštovní služby dostupné v dané lokalitě, přičemž zásilku je v takovém případě možno poslat například jako mezinárodní prioritní zásilku nebo jako běžný balík, prostřednictvím kurýrní služby či České pošty. K takové zásilce by měl být přiložen dodací list a faktura. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit poštovné a nese také riziko poškození zásilky během přepravy. Doporučujeme zákazníkům, aby si uschovali doklad o odeslání zásilky a případně i číslo zásilky až do okamžiku vrácení kupní ceny.

Zásilky obsahující vrácené zboží musí být označeny slovy "Vratka" a zaslány na následující adresu:

JTH Space a.s.

Krupská 33/20

415 01 Teplice

Vrácené zboží musí být v původním stavu, v jakém bylo zákazníkovi dodáno, nepoškozené, řádně zabalené, pokud možno v původním obalu a s původními visačkami.

Spodní prádlo může být vráceno pouze v nepoškozeném originálním obalu. Zákazník má odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží vyplývající z nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkcí.

Pokud zákazník vrací pouze určitou část zakoupeného zboží, nemá nárok na vrácení celé ceny zboží na faktuře. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží společností Bossini, a to na stejný účet, z něhož byla provedena platba při nákupu zboží .V případě platby dobírkou bude částka vyplacena na účet uvedený v zásilce „vratka“.

 

Výměna zboží

Společnost Bossini v současné době nenabízí možnost výměny zboží prostřednictvím stránek bossini.eu. Zákazník ovšem může provést výměnu zboží objednaného prostřednictvím stránek bossini.eu v příslušné  prodejně.

Výměna zboží v  prodejně je bezplatná, pokud k ní dojde do 30 dnů od doručení zboží zákazníkovi. V případě zlevněného zboží se lhůta na vrácení zkracuje na 14 dnů. Při výměně zboží v  prodejně by s sebou měl zákazník přinést původní dodací list a fakturu, které byly součástí zásilky.

Vyměňované zboží musí být vráceno v původním stavu, v jakém bylo zákazníkovi dodáno, nepoškozené, řádně zabalené, pokud možno v původním obalu a s původními visačkami. Při výměně spodního prádla musí být obal nepoškozen. Zákazník má odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží vyplývající z nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkcí.

 

Oznámení vad

Společnost Bossini zajistí, aby každá zásilka byla před dodáním zákazníkovi řádně zkontrolována. Pokud by však i přesto došlo k tomu, že zásilka doručena zákazníkovi bude obsahovat nesprávné, poškozené nebo vadné zboží, zákazník má právo zásilku vrátit a nenese v takovém případě náklady na vrácení.

Zákazník může oznámit vadu dodaného zboží Zákaznickému servisu společnosti Bossini na e-mailové adrese info@bossini.eu  . Ve zprávě o vadném zboží musí zákazník uvést důvod vrácení zboží. Poté by měl zákazník odeslat příslušné zboží zpět společnosti Bossini, např. poštou, a uhradit přepravní náklady. Zákazník je dále povinen k vadnému zboží přiložit stvrzenku dokládající výši nákladů na přepravu. Zákazník v takovém případě rovněž nese riziko poškození zásilky během přepravy. Jakmile společnost Bossini obdrží poškozené zboží, uhradí do 30 dnů zákazníkovi náklady na přepravu, v každém případě však pouze v ceně nejlevnějšího způsobu přepravy zboží.

Pro případ sporu v souvislosti s prodejem zboží Bossini v rámci tzv. spotřebitelských smluv je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR - alternative dispute resolution) Česká obchodní inspekce (ČOI) - www.adr.coi.cz . Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 
Odpovědnost

Společnost Bossini si vyhrazuje právo nedoručit objednávku v případě, že se na internetových stránkách vyskytla zcela jasná a zřejmá chyba (např. u produktu je uvedena cena 0,00 nebo není cena uvedena vůbec). V takovém případě bude společnost Bossini neprodleně informovat zákazníka o příslušné chybě i o správné ceně a požádá jej o sdělení, zda si přeje ve vyřizování objednávky pokračovat.

Zboží nabízené na stránkách bossini.eu je určeno pouze pro soukromé použití spotřebitelů. Jakékoli přetisky, kopírování, stahování, ukládání, přenosy nebo jiné podobné činnosti v souvislosti s texty a obrázky prezentovanými na stránkách bossini.eu k jakémukoli jinému účelu a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bossini jsou zakázány. Společnost Bossini neodpovídá za žádné chyby v textech nebo obrázcích a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, ztráty dat, ušlý příjem nebo zisk nebo jakékoli ztráty vyplývající z nároků třetích stran vznesených v souvislosti s použitím internetových stránek nebo v souvislosti s jakýmikoli výrobky či službami zakoupenými prostřednictvím stránek bossini.eu.

Společnost Bossini neodpovídá za žádné prodlení s doručením zboží, pokud je takové prodlení způsobeno jakoukoli skutečností mimo přiměřenou kontrolu společnosti Bossini, zejména včetně válek, povodní, požárů, sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, stávek, výluk, výtržností, občanských nepokojů, úmyslně způsobených škod, vládních kroků či opatření nebo jiných podobných skutečností či událostí.

Společnost Bossini usiluje na stránkách bossini.eu o co nejpřesnější popis zboží a co nejvěrnější zobrazení, ale i přesto může dojít k mírným barevným odchylkám mezi obrázky a skutečným zbožím, a to v důsledku celé řady faktorů, jako je např. použitý internetový prohlížeč nebo nastavení kontrastu barev na monitoru. Společnost Bossini nenese odpovědnost za jakékoli barevné nesrovnalosti pramenící z výše uvedených faktorů.

 

Společnost Bossini je oprávněna kdykoli pozastavit provoz stránek bossini.eu, např. z důvodu údržby.

 

0 ks
Košík: 0
0 ks