Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím* s tím, aby společnost JTH Space a.s., IČ: 28749723, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2208 (dále jen „Správce“), zpracovávala mé osobní údaje za účelem zasílání nabídek, novinek a akcí módní značky BOSSINI ve formě newsletterů na email, který jsem Správci uvedl/a, a to po dobu nejvýše 3 let od data mého souhlasu, případně do odvolání souhlasu.

Souhlasím** se zasíláním obchodních sdělení Správce prostřednictvím elektronických prostředků a prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Poskytnuté osobní údaje nebudou:

Svůj souhlas můžete kdykoli jednoduše odvolat kliknutím na odkaz obsažený v každém emailu, který na základě tohoto souhlasu obdržíte. Případně také emailem zaslaným na adresu gdpr@jth.cz.

Poučení subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním poskytnutých údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším vymezeným informacím, právo jejich opravy, doplnění, výmazu či jejich přenesení, právo žádat omezení nakládání s nimi za podmínek stanovených platnými předpisy, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo právo vznášet proti uvedenému zpracování svých údajů bezplatně námitky na adresu gdpr@jth.

* Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – čl. 6, odst. 1, písm. a), a platných právních předpisů České republiky, a to jen a pouze k účelu uvedenému výše.

** Udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

0 ks
Košík: 0
0 ks